Nawet 80% zysku w krótkim okresie – czy to możliwe?

Furlandzki Dom Inwestycyjny (FDI) z siedzibą w Buuren (Dreamland) już niedługo będzie nas przekonywał, że odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca i bardzo realna. Osiągnięcie zysków na tym poziomie ma być możliwe dzięki uruchomieniu Funduszu Inwestycyjnego Nieruchomości FINDOM, który wkrótce dostępny będzie na dreamlandzkim rynku.

Działanie każdego funduszu inwestycyjnego opiera się na inwestowaniu oszczędności wielu jego uczestników, co polega na zgromadzeniu większego kapitału i operowaniu nim na rynku finansowym w imieniu tych uczestników (inwestorów). FINDOM będzie funduszem dokonującym inwestycji w nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości są z pozoru proste, gdyż opierają się na mechanizmie handlu nieruchomościami, gdzie rządzi oczywista zasada: „tanio kupić – drogo sprzedać”. Jednak jak zapewniają nas zarządzający FDI fundusz nie będzie grał na cenach nieruchomości w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, gdyż w warunkach małego popytu ceny nieruchomości są po prostu stałe. Ponadto popyt jest na tyle mały, iż wysondowanie, które nieruchomości mogą zostać zakupione jest wręcz niemożliwe (mimo, że w miastach naturalnie większą atrakcyjność, ale w ślad za tym i wyższą cenę posiadają nieruchomości z ich ścisłego centrum).

Mechanizm inwestowania jest oczywiście tajemnicą władz funduszu, jednak podstawowe informacje o tym produkcie finansowym są następujące:

  1. Nazwa: Fundusz Inwestycyjny Nieruchomości FINDOM
  2. Rodzaj funduszu: fundusz nieruchomości
  3. Obszar inwestycji: Furlandia (Dreamland)
  4. Maksymalna kwota inwestowana: 25.000 D
  5. Minimalny okres inwestycyjny: 30 dni
  6. Gwarantowana stopa zwrotu: 0%
  7. Maksymalna stopa zwrotu: 80%
  8. Zabezpieczenie inwestycji: tak, w formie ubezpieczenia w DUKE na koszt funduszu
  9. Prowizje i opłaty: brak

Wnioski z powyższego nasuwają się takie, że inwestując maksymalnie 25.000 D na co najmniej 30 dni na pewno nie będziemy stratni (fundusz w najgorszym razie gwarantuje zwrot pieniędzy – tyle ile włożyliśmy, a dodatkowo środki te są ubezpieczone na koszt funduszu w Domie Ubezpieczeń Kredytów i Eksportu), a maksymalny zysk z inwestycji może wynieść nawet 80%. Jednocześnie fundusz nie pobiera żadnych prowizji i opłat. Mrzonka? Wydaje się, że nie, gdyż w Statucie Furlandzkiego Domu Inwestycyjnego zapisano wyraźnie, że w swojej działalności FDI kieruje się dobrem inwestora i porzuca ideę oprocentowania jako sprzeczną z nauką chrześcijańską. To dodatkowo gwarantuje, że maksymalnie 80-procentowy zysk nie będzie pochodną manipulacji na cenach i kapitale inwestycyjnym, ale na faktycznym przyroście jego wartości.

Nie pozostaje nam zatem nic, jak czekać na ofertę publiczną sprzedaży jednostek funduszu i sprawdzić, czy przyniosą one pierwszym śmiałkom takie kokosy jak się twierdzi.

Follow me!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *