Dom na start

domnastartCentralny Rejestr Geodezyjny, który w świetle prawa rozpoczął funkcjonowanie 15 stycznia 2014 roku, umożliwia obrót i zarządzanie nieruchomościami na coraz większą skalę. Gdy w ubiegłym roku Rząd Królewski we współpracy z Królewskimi Służbami Informatycznymi przygotowywali ustawę wprowadzającą ten podsystem Atamana władze Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru przeprowadziły powszechne uwłaszczenie. Dekretem książęcym z dnia 12 listopada 2013 roku Książę Daniel von Witt nadał wszystkim obywatelom Unii Saudadzkiej prawo do nieodpłatnego otrzymania jednej nieruchomości mieszkalnej na terenie całej Unii Saudadzkiej i to niezależnie od posiadanego majątku, słowem – wszystkim po równo. Dnia 19 lutego 2014 roku ruszył program „Dom na start” mający zwiększyć tempo uwłaszczenia oraz świadomość mieszkańców w tym zakresie, aby w możliwie największym stopniu korzystali z przysługującego im prawa oraz adaptowali nabyte nieruchomości. Niewątpliwie jednak już teraz program stanowi zaletę dla gospodarki Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru. Jego skutki ekonomiczne będą pozytywne, gdyż przyczyni się do wzrostu zainteresowania ziemią i jej obrotem, pobudzi obrót pieniężny oraz wpłynie na zmniejszenie problemu społecznego związanego z nadal powszechną bezdomnością.

Follow me!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *