Prowincjonalne bodźce do aktywności ekonomicznej

Poprzednim razem wspomnieliśmy o Programie „Dom na start!”który uruchomiono w Unii Saudadzkiej w związku z powszechnym uwłaszczeniem, jakie ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Jednak nie jest to jedyna forma wspierania aktywności ekonomicznej mieszkańców Królestwa Dreamlandu. Pominiemy w artykule formy stosowane przez władze federalne Królestwa, skupiając się tylko na tych pojawiających się na szczeblu krajowym. Na szczególną uwagę zasługują tutaj tylko dwie prowincje: Unia Saudadzka i Surmala, gdyż pozostałe nie prowadzą polityk wsparcia ekonomicznego dla młodych mieszkańców Królestwa.

 UNIA SAUDADZKA

Władze Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru stosują kilka narzędzi wspierających przedsiębiorczość obywateli. Prócz wzmiankowanego uwłaszczenia powszechnego na rynku nieruchomości stara się działać także Palatynat Furlandii. W 2012 roku wprowadził on w życie instrument pozwalający na nabywanie działek mieszkalnych w miastach: Alhambra, Rodo i Segali bezpłatnie przez osoby zamieszkujące Zjednoczone Księstwo i posiadające obywatelstwo dreamlandzkie krócej niż przez 12 kolejnych miesięcy. Pozostali obywatele Królestwa mogą nabywać nieruchomości mieszkalne w Furlandii z prawem do rabatu, który wyrażony procentowo odpowiada długości posiadanego obywatelstwa dreamlandzkiego liczonego w miesiącach. Maksymalna wartość tak otrzymanej nieruchomości nie może być jednak większa jak 50.000 D, zaś dopuszczalny rabat nie może być wyższy jak 90% tej sumy.

Inną formą wsparcia mieszkańców Unii Saudadzkiej jest Biuro Pracy. Początkowo stosowało ono 4 instrumenty rynku pracy, do których zaliczały się: zasiłek, grant na działalność gospodarczą, refundacja kosztów pracowniczych w przedsiębiorstwie oraz staż u dowolnego pracodawcy. Po kilku miesiącach zrezygnowano z stosowania zasiłku jako formy biernej i mało efektywnej, pozostając przy pozostałych, z których największą popularnością cieszy się instrument refinansujący koszty pracownicze w firmach działających na terenie Furlandii i Luindoru. Refundacja polega na pokryciu wszystkich kosztów zatrudnienia, w tym głównie wynagrodzenia pracownika oraz kosztów budowy dla niego stanowiska pracy, czyli strony internetowej. Pomoc taką można pobierać przez pół roku na poziomie nie wyższym niż 7.000 D miesięcznie. W przypadku pozostałych instrumentów: na staż można udać się na dowolny okres, a stypendium za jego odbywanie ma wymiar 1.200 D miesięcznie; grant na działalność gospodarczą może otrzymać osoba bezrobotna – wynosi on maksymalnie 20.000 D.

W kwietniu 2013 roku zaczęły także obowiązywać gwarancje skarbowe. Zostały one udzielone dwukrotnie dla Domu Ubezpieczeń Kredytów i Eksportu (DUKE), i stanowią one finansowe poręczenie wykonywania zobowiązań z tytułu ubezpieczenia kredytów bankowych i kupieckich. Innymi słowy gwarancja skarbowa ma pokryć ewentualne straty podmiotu gospodarczego lub uchronić go przed utratą płynności finansowej.

Jednym z ostatnich narzędzi pomocowych były uruchomienie programu „Rób zakupy na koszt Biura Pracy” prowadzonego przez Biuro Pracy dla osób bezrobotnych – program polega na stymulacji obrotów rynkowych poprzez uiszczanie zobowiązań za zakupy dokonane przez osoby młode, które chcą być aktywne na rynku, ale nie mają jeszcze pieniędzy. Zasady są proste. W pierwszym miesiącu obywatelstwa można nabywać produkty i usługi na sumę aż 15.000 D, natomiast w drugim miesiącu za 5.000 D. Limity nie sumują się wraz z biegiem czasu, więc warto korzystać z nich na bieżąco.

 SURMALA

Księstwo Surmali realizuje obecnie dwa modele pomocy ekonomicznej dla mieszkańców – jedną z nich, podobnie jak w Unii Saudadzkiej, jest Biuro Pracy, prowadzone w serwisie głównym tej prowincji. Jego funkcjonowanie opiera się na zamieszczaniu ofert pracy w administracji publicznej. Obecnie widniejących ofert w serwisie jest 3. Książę poszukuje na stanowiska Burmistrza Novigradu, Naczelnika wsi Quohjooislajtori oraz Skryby.

Ciekawe rozwiązanie pomocy już ściśle finansowej wprowadzone zostało w 2013 roku, nastawione na podnoszenie aktywności prowincjonalnej. Program jej wspierania opiera się na wynagradzaniu postowania w surmalajskim dziale forum „Rynek”, gdzie prowizja należy się mieszkańcowi Surmali z tytułu rozpoczęcia tematu (50 D) oraz umieszczania postów (10 D). Kwoty te są pomniejszane o 50% wobec Księcia Surmali oraz o 25% wobec Sekretarza Generalnego. Jak pisał Książę Surmali: „Jest to obecnie prawdopodobnie najprostsza forma wzbogacenia się w całym Królestwie, a więc w przyszłości nie można wykluczyć wprowadzenia jakichś obowiązków (jak np. zakup przynajmniej jednej działki) lub podatków. O tym wszystkim jednak nie myślimy – na razie możemy cieszyć się zarobionymi w prosty sposób dreamami ;)”. Podkreślił w ten sposób, jak ważna jest aktywność, a pieniądze przy okazji – można zarabiać robiąc to co wszyscy – pisać i wyrażać siebie.

Follow me!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *