Komu pomoże Fundusz Startowy?

Jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem wyborów premiera w Parlamencie Królewskim rozgorzała debata nad utworzeniem Funduszu Startowego. Debata wraz z głosowaniami trwała przez cały wrzesień, aż ostatecznie przeszło dwa tygodnie temu Król zatwierdził ustawę o Funduszu Startowym. Czym jest Fundusz i do kogo jest adresowany?

Fundusz Startowy to instytucja Rządu Królewskiego, zarządzana przez Ministra Spraw Wewnętrznych, której celem jest aplikowanie zastrzyków gotówki obywatelom Królestwa, którzy zamieszkują je nie dłużej niż 3 miesiące. Te pierwsze środki finansowe, jakie w ten sposób mogą otrzymać, mają im pomóc w odnalezieniu się w dreamlandzkiej gospodarce i rozwinięciu skrzydeł. Fundusz Startowy realizować może dwa programy pomocowe: program zapomóg i program nieoprocentowanych pożyczek.

Zapomogi to bezzwrotne świadczenia, których odbiorcą może być każdy młody obywatel spełniający powyższe kryterium wiekowe. Ich uzyskanie jest banalnie proste – wystarczy złożyć wniosek w biurze Ministra Spraw Wewnętrznych. Cała procedura zajmie nie dłużej niż 1 dzień, a wtedy na konto młodego obywatela trafi 15.000 D. Tak zdobyte środki mogą być wykorzystane na dowolny cel.

Nieco inne kryteria przyznawania pomocy dotyczą nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu. Pożyczka może być udzielona w kwocie maksymalnie do 50.000 D na okres maksymalnie 6 miesięcy, przy czym wnioskodawca sam decyduje ile potrzebuje i na jaki czas. Co istotne – pożyczka jest nieoprocentowana oraz musi być przeznaczona na wskazany we wniosku projekt. Wniosek, tak samo jak w przypadku zapomogi, składa się w biurze Ministra Spraw Wewnętrznych.

Istotnym udogodnieniem w przypadku pożyczki z Funduszu jest możliwość umorzenia jej części. O umorzeniu części pożyczki decyduje Minister Spraw Wewnętrznych, jeżeli realizowany projekt ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania Królestwa. Umarzana część może wynieść maksymalnie 50% wysokości pożyczki i zostać dokonana najwcześniej w połowie okresu spłaty. Jeżeli w momencie umorzenia suma wartości dokonanych spłat i umorzenia przekracza wartość udzielonej pożyczki to różnicę zwraca się pożyczkobiorcy.

Z wzięciem pożyczki wiążą się również sankcje. Otóż jeżeli pożyczkobiorca nie zrealizuje projektu w trakcie trwania pożyczki albo nie rozpocznie projektu do upływu połowy okresu, na jaki została ona udzielona, będzie musiał zwrócić pożyczkę w całości oraz ponieść dodatkowe koszty w wysokości 20% kwoty pożyczki.

To byłoby na tyle, jeśli chodzi o szczegóły dotyczące tych dwóch instrumentów finansowych skierowanych do młodych obywateli. Praktyka funkcjonowania Funduszu przez nieco ponad dwa tygodnie jest mało spektakularna, gdyż z jego pomocy nie skorzystała dotychczas ani jedna osoba. Analizując Centralny Rejestr Mieszkańców można sprawdzić ilu obywateli może być beneficjentami Funduszu. Dane te pokazują, że środki pomocowe mogą popłynąć do 2 (z 12) obywateli Unii Saudadzkiej, 5 (z 16) obywateli Domeny Królewskiej oraz 6 (z 16) obywateli Królestwa Scholandii. Oprócz wprowadzenia Funduszu w życie należy więc zadbać o należytą politykę informacyjną, która sprawi, że wymienione 13 osób będzie mogło zasilić swoje konta bankowe pieniędzmi na start i na rozwój.

Follow me!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *