91 czy 211 pensji – finanse państwa cz. 1

Grudzień jest nie tylko miesiącem nasyconym świętami i kalendarzem wyborczym, ale również okresem dużych rozliczeń finansowych sektora publicznego. W okresie 9-21 grudnia 2016 roku sprawozdania budżetowe złożyły trzy z pięciu organów do tego zobowiązanych: Marszałek Parlamentu Królewskiego, Premier Rządu Królewskiego oraz Minister Spraw Wewnętrznych. W trzech osobnych artykułach przyjrzymy się danym przedstawianym przez każdy z tych organów, poczynając od tego złożonego w imieniu Parlamentu Królewskiego.

Sprawozdanie Parlamentu Królewskiego

Sprawozdanie finansowe Parlamentu Królewskiego zostało przedłożone Parlamentowi Królewskiemu przez Marszałka Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego w dniu 9 grudnia. Dane przez niego przedstawione pokazuje tabela.

Lp. Pozycja budżetu Kwota
A DOCHODY 1 364 825 D
1 Dotacja ogólna z Skarbu Królestwa 1 040 000 D
2 Zwroty wynagrodzeń 324 825 D
B WYDATKI 1 689 044 D
1 Wynagrodzenia parlamentarzystów 1 689 044 D
C WYNIK BUDŻETU (A-B) – 324 209 D
D STAN KASY NA 21.07.2016 430 000 D
E STAN KASY NA 09.12.2016 (C+D) 105 791 D

Jak pokazują dane zawarte w tabeli Parlament Królewski osiągnął dochody w wysokości ponad 1,36 mln D, natomiast poniósł wydatki na poziomie niemalże 1,69 mln D, co spowodowało, że wygenerowano deficyt budżetowy na poziomie 324 tys. D, stanowiący 19,2% całkowitej sumy wydatków. Parlament Królewski nie musiał się jednak zadłużyć, aby pokryć ten deficyt, ponieważ dysponował oszczędnościami na poziomie 430 tys. D, które skurczyły się do 105,8 tys. D. Stopnienie oszczędności do tego poziomu skłoniło zresztą Parlament Królewski o wystąpienie o kolejną dotację wkrótce po złożeniu sprawozdania. Niedługo potem została ona Parlamentowi udzielona przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

O parlamentarzystach

Sprawozdanie finansowe Parlamentu Królewskiego pokazuje, że jest to organ generujący bardzo wysokie koszty działania. Wydatki tego organu władzy w wysokości 1,69 mln D dotyczą bowiem okresu kwiecień-listopad 2016 roku, a więc ośmiu miesięcy. Na każdy z tych miesięcy przypada średnio 211,1 tys. D wydatków. W rzeczywistości są one jednak niższe, ponieważ pod koniec lipca, gdy rozpoczęto wdrażanie ustawy o finansach publicznych, w wyniku błędów wypłacono za duże pensje trzem parlamentarzystom. Jeden z nich zwrócił za wysoką pensję, dlatego w pozycji dochodów mamy ponad 324 tys. D zwrotów. Można więc podejrzewać, że do zwrotu jest jeszcze 633.600 D (dotyczy to lordów Torkana Ingawaara i Angusa Kaufmana). Jeżeli by tak rzeczywiście było otrzymalibyśmy następujące dane na temat wypłaconych wynagrodzeń:

  • 1.689.044 D – suma wydatków pokazana w sprawozdaniu Marszałka Parlamentu,
  • 1.364.219 D – suma wydatków na wynagrodzenia pomniejszona o dokonane zwroty wynagrodzeń,
  • 730.619 D – suma wydatków na wynagrodzenia pomniejszona o dokonane i oczekiwane zwroty wynagrodzeń.

Patrząc na powyższe wydaje się, że rzeczywista suma wydatków na wynagrodzenia lordów wyniosła w okresie od kwietnia do listopada 2016 roku 730.619 D, a więc przy pensji lorda wynoszącej 8.000 D miesięcznie wypłacono takie pensje średnio nieco ponad 91 razy, czyli średniomiesięcznie wypłacano pensje 11,375 razy. To mniej niż liczba parlamentarzystów, co może świadczyć o tym, że część pensji nie otrzymywała w ogóle lub też je zwracała, tak więc rzeczywista faktyczna pensja parlamentarzysty wynosi mniej niż 8.000 D miesięcznie.

Powyższe wyliczenia są najbliższe prawdy, gdyż trudno byłoby uwierzyć w to, że wynagrodzenia lordów za 8 miesięcy wyniosły aż 1,69 mln D. Nawet jeśli wiemy, że liczba lordów zawsze waha się w przedziale od 11 do 18 osób to jest to i tak zbyt mała liczba beneficjentów do otrzymania takiej kwoty w tak krótkim czasie. Gdyby bowiem podany w sprawozdaniu koszt wynagrodzeń podzielić na pensję lorda to okaże się, że Marszałek musiałby dotychczas dokonać ponad 211 wypłat pensji lordom. Dzieląc ich liczbę na osiem miesięcy otrzymalibyśmy informację, że koszty takie dotyczyć musiałyby średnio nieco ponad 26 osób, a tylu parlamentarzystów nigdy w współczesnym Parlamencie Królewskim nie zasiadało.

Follow me!

4 thoughts on “91 czy 211 pensji – finanse państwa cz. 1

  1. Darek pisze:

    Świetny artykuł. Oby więcej tegu typu wpisów w Internecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *