Z rynku finansowego: kto zarobił na Sułtanacie?

Rok temu do życia został powołany Sułtanat Dreamlandu, występujący dziś pod nazwą Sułtanatu Wittasydów. Organizacja ta miała zająć się przede wszystkim działalnością w zakresie wojskowości, wymiaru sprawiedliwości, czy enigmatycznie pojmowanym dżihadem. Mimo to, już w pierwszych dniach swojej aktywności, Wittasydzi wkroczyli także na rynek finansowy, na który wypuścili obligacje sułtańskie, o których pisaliśmy w artykule Z rynku finansowego: obligacje sułtańskie już w sprzedaży. Z środków uzyskanych dzięki emisji tych papierów dłużnych miały być finansowane podboje Wittasydów. Ile one mogły kosztować Sułtanat i kto zyskał, a kto stracił na jego działalności? Na te pytania odpowiemy sobie analizując sprawozdanie finansowe Sułtanatu za 2017 rok, które dziś zostało opublikowane.

Sułtan bogatszy o 383,4 tys. D

Sułtanat Wittasydów rozpoczynał działalność nagle. Jak wiadomo, powodem jego powstania było nadanie mi tytułu Sułtana Dreamlandu. W konsekwencji dosłownie z dnia na dzień zarejestrowano instytucję Sułtanatu, która była biedna jak mysz kościelna. Kompania Wittów Kingsman, której Sułtanat jest własnością, nie przewidywała wtedy utworzenia nowej instytucji, więc nie rezerwowała na ten cel żadnych środków. Sułtanat, nie mając pieniędzy, rozpoczął dwie duże akcje ich gromadzenia: zbiórkę publiczną oraz emisję papierów wartościowych. Realizacja tych przedsięwzięć pozwoliła Sułtanowi zebrać łącznie aż 827,7 tys. D. Na kwotę tę złożyły się darowizny w wysokości ponad 102 tys. D oraz przychody z emisji obligacji w wysokości ponad 725 tys. D. Zgromadzone środki Sułtanat przeznaczał na inwestycje i tworzenie rezerwy na spłatę obligacji, a w najmniejszym stopniu na pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania. Taka polityka finansowa, przy przejęciu zobowiązań z tytułu obligacji przez Skarbiec Wittów, pozwoliła Sułtanatowi wygospodarować majątek o wartości ok. 383,4 tys. D.

Co z posiadaczami obligacji?

Łączna wartość emisyjna obligacji wyniosła 725.560 D. 4 inwestorów kupiło łącznie 1.060 obligacji o wartości nominalnej 1.060 tys. D. Oznacza to, że dyskonto wyniosło 334.440 D, i gdyby Sułtanat nie umorzył wszystkich obligacji to właśnie takie koszty finansowe by poniósł w związku z ich wykupem. W 2017 roku miały miejsce tylko dwa wykupy obligacji półrocznych. Skarbiec Wittów zapłacił za nie inwestorom 60 tys. D. Na dalsze, nadchodzące za kilka dni wykupy Skarbiec Wittów będzie musiał znaleźć aż 1 mln D. Z sprawozdania finansowego Sułtanatu dowiadujemy się, że podmiot ten wyłożył na ten cel 441.500 D. Pozostałą sumę Skarbiec Wittów musiał znaleźć w innych źródłach. W jakich? Tego dowiemy się być może, jeśli i ten podmiot opublikuje swoje sprawozdanie. Opierając się na dotychczas dostępnych danych wiadomo, że wykupy następowały terminowo, a posiadacze obligacji zarobili na swoich inwestycjach. Czy tak będzie również po wykupie obligacji rocznych?

Rola Sułtanatu w obrotach dreamem

Częstym narzekaniem mieszkańców Królestwa Dreamlandu w obszarze gospodarczym jest pomstowanie na niskie obroty pieniężne czy brak możliwości inwestowania/wydawania swoich pieniędzy. Jak powstanie Sułtanatu Wittasydów wpłynęło na obroty pieniężne? Jego sprawozdanie finansowe i na to pytanie dostarcza nam ważnych odpowiedzi. Jak już wyżej wspomniano przychody krajowe Sułtanatu wyniosły 827.715 D, zaś wszystkie wydatki 713.446 D. Oznacza to, że łączne wpływy i wydatki Sułtanatu sięgnęły sumy 1.541.161 D, co przy szacowanej na ok. 113 mln D podaży dreama oznacza, że przelewy z udziałem Sułtanatu sięgnęły wartości ok. 1,3% tych pieniędzy. Można z całą pewnością powiedzieć, że jak na jedną instytucję prywatną to udział ten należy uznać za bardzo duży. Uzmysławia to również, jak wielkie oddziaływanie na ruch pieniądza w gospodarce może mieć instytucja, która w momencie powstania nie posiadała ani jednego dreama i nie była finansowana ze środków publicznych.

Follow me!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *